Translatica, kierunek angielsko-polski
Kacza rzeczownik; → kaczalski
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich