zwischen

Słownik niemiecko-polski PWN

zwischen Wymowa (po)między
gehen Sie zwischen diesen Häusern hindurch und dann... niech pan(i) przejdzie pomiędzy tymi domami, a następnie...
Direktgespräch Wymowa n bezpośrednia rozmowa
neue Runde der Direktgespräche zwischen... nowa runda bezpośrednich rozmów (po)między...
Entspannung Wymowa f odprężenie n, rozładowanie napięcia
Entspannung zwischen Ost und West odprężenie (w stosunkach) między Wschodem a Zachodem
zur Entspannung eine Platte hören po/słuchać płyty dla odprężenia
Klima Wymowa n klimat m
mildes Klima łagodny klimat;
polit neues Klima zwischen Ost und West nowy klimat w stosunkach między Wschodem i Zachodem
Mauer Wymowa f mur m
zwischen vier Mauern w czterech ścianach
Splitter (von) der Berliner Mauer kawałki 〈szczątki〉 muru berlińskiego
Raumfahrer Wymowa m (Astronaut) kosmonauta m
der Raumfahrer schwebt frei zwischen Himmel und Erde kosmonauta orbituje między niebem a ziemią
Rückführung von Raumfahrern sprowadzenie kosmonautów na ziemię
Reibung Wymowa f
tarcie, ucieranie n
mech tarcie n
przen ścieranie się poglądów, lekki spór, tarcia pl
schon kündigen sich Reibungen zwischen X und Y już dają znać o sobie tarcia miedzy (panami) X i Y
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
zwischen
cząstka, partikel
Podobne hasła w języku niemieckim:
zwischen
przyimek
zwischen
przysłówek
Słownik języka polskiego
Zobacz „zwischen” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich