zieleń

Słownik polsko-angielski PWN

zieleń ż. green; (roślinność) greenery
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
zieleń
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
zielenić
czasownik, aspekt niedokonany
zielenić się

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...są również białe plamy kawałków sera mozzarella ułożonych w różnych odległościach od siebie,
zieleń
listków świeżej bazylii mniej lub bardziej pociemniałej podczas pieczenia.

...the white of the mozzarella slabs which are laid either closer together or further apart, and the
green
of the basil leaves, which are lighter or darker depending on the baking.
„Pizza Napoletana” GTS charakteryzuje się wysokim brzegiem o złotawym kolorze, typowym dla produktów pieczonych w piecu. Jest miękka w dotyku i przy degustacji; środek jest pokryty farszem, w którym wyróżnia się czerwony kolor pomidorów dokładnie wymieszanych z oliwą oraz, w zależności od zastosowanych składników, zieleń oregano i biel czosnku; widoczne są również białe plamy kawałków sera mozzarella ułożonych w różnych odległościach od siebie,
zieleń
listków świeżej bazylii mniej lub bardziej pociemniałej podczas pieczenia.

‘Pizza Napoletana’ TSG is distinguished by a raised rim, a golden colour characteristic of products baked in the oven, and a tenderness to touch and to taste; by a garnished centre dominated by the red of the tomatoes, perfectly mixed with oil and, depending on the ingredients used, the green of the oregano and the white of the garlic; by the white of the mozzarella slabs which are laid either closer together or further apart, and the
green
of the basil leaves, which are lighter or darker depending on the baking.

...przepisami wspólnotowymi w celu barwienia środków spożywczych, inne niż błękit patentowy V,
zieleń
S i kantaksantyna”.

...agents authorised for colouring foodstuffs by Community rules, other than patent blue V, acid
brilliant green BS
and canthaxanthin’.
Dyrektywą 70/524/EWG zezwolono na stosowanie azorubiny (synonim: karmoizyna) bez ograniczeń czasowych jako dodatku paszowego dla kotów i psów sklasyfikowanego w kategorii „substancje barwiące” w rubryce „substancje barwiące dopuszczone przepisami wspólnotowymi w celu barwienia środków spożywczych, inne niż błękit patentowy V,
zieleń
S i kantaksantyna”.

Azorubine (synonym carmoisine) was authorised without a time limit in accordance with Directive 70/524/EEC as a feed additive for use on feed for cats and dogs falling under the category ‘colouring agents’ under the heading ‘colouring agents authorised for colouring foodstuffs by Community rules, other than patent blue V, acid
brilliant green BS
and canthaxanthin’.

Zieleń
S jest opisana jako sól sodową.

Green
S is described as the sodium salt.
Zieleń
S jest opisana jako sól sodową.

Green
S is described as the sodium salt.


 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zieleń
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
zielenić
czasownik, aspekt niedokonany
zielenić się

Słownik polsko-włoski PWN

zieleń f (kolor i rośliny) verde m

Słownik polsko-rosyjski PWN

zieleń зелень
zielenić się зеленеть
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
Zieleń
rzeczownik

Słownik niemiecko-polski PWN

Ziel Wymowa n
cel m
sich etw zum Ziel setzen postawić sobie coś za cel
(Zahlungstermin) termin płatności
sport meta f
als Erster durchs Ziel laufen wpaść jako pierwszy na metę
menschenrechtsfreundlich Wymowa walczący o podstawowe prawa 〈w obronie praw〉 człowieka
menschenrechtsfreundliche Ziele cele zgodne z podstawowymi prawami człowieka
Weltordnung Wymowa f (new deal) porządek świata
auf die neue Weltordnung zielen zmierzać do nowego porządku świata
eine neue Weltordnung aufzwingen narzucać nowy porządek świata
von der neuen Weltordnung träumen marzyć o nowym porządku świata
anstreben Wymowa dążyć (etw do czegoś)
ein Ziel anstreben dążyć do celu
streben* Wymowa dążyć (nach etw do czegoś)
nach einem Ziel streben dążyć do celu
nach Wohlstand streben dążyć do (osiągnięcia) dobrobytu, zamożności, pot gonić za dobrobytem
verfolgen Wymowa ścigać; prześladować
Andersgläubige verfolgen prześladować innowierców
(beobachten) ein Spiel 〈den Verlauf der Ereignisse〉 verfolgen śledzić grę 〈przebieg wydarzeń〉;
przen ein Ziel verfolgen zmierzać do celu
Słownik języka polskiego
Zobacz „zieleń” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich