zieleń

Słownik polsko-angielski PWN

zieleń ż. green; (roślinność) greenery
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
zieleń
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
zielenić
czasownik, aspekt niedokonany
zielenić się
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zieleń
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
zielenić
czasownik, aspekt niedokonany
zielenić się

Słownik polsko-włoski PWN

zieleń f (kolor i rośliny) verde m

Słownik polsko-rosyjski PWN

zieleń зелень
zielenić się зеленеть
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
Zieleń
rzeczownik

Słownik niemiecko-polski PWN

Ziel Wymowa n
cel m
sich etw zum Ziel setzen postawić sobie coś za cel
(Zahlungstermin) termin płatności
sport meta f
als Erster durchs Ziel laufen wpaść jako pierwszy na metę
menschenrechtsfreundlich Wymowa walczący o podstawowe prawa 〈w obronie praw〉 człowieka
menschenrechtsfreundliche Ziele cele zgodne z podstawowymi prawami człowieka
Weltordnung Wymowa f (new deal) porządek świata
auf die neue Weltordnung zielen zmierzać do nowego porządku świata
eine neue Weltordnung aufzwingen narzucać nowy porządek świata
von der neuen Weltordnung träumen marzyć o nowym porządku świata
anstreben Wymowa dążyć (etw do czegoś)
ein Ziel anstreben dążyć do celu
streben* Wymowa dążyć (nach etw do czegoś)
nach einem Ziel streben dążyć do celu
nach Wohlstand streben dążyć do (osiągnięcia) dobrobytu, zamożności, pot gonić za dobrobytem
verfolgen Wymowa ścigać; prześladować
Andersgläubige verfolgen prześladować innowierców
(beobachten) ein Spiel 〈den Verlauf der Ereignisse〉 verfolgen śledzić grę 〈przebieg wydarzeń〉;
przen ein Ziel verfolgen zmierzać do celu
Słownik języka polskiego
Zobacz „zieleń” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich