zestawienie

Słownik polsko-angielski PWN

zestaw m. (zbiór) set; (mebli) suite; (narzędzi) kit

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Na poparcie każdego wniosku o nową płatność przedstawia się
zestawienie
nakładów beneficjenta.

The
statement
of the beneficiary’s outlay shall be produced in support of any request for a new payment.
Na poparcie każdego wniosku o nową płatność przedstawia się
zestawienie
nakładów beneficjenta.

The
statement
of the beneficiary’s outlay shall be produced in support of any request for a new payment.

Wykaz produktów jest konieczny, aby umożliwić
zestawienie
między statystykami produkcji a statystykami dotyczącymi handlu zagranicznego oraz aby umożliwić porównanie ze wspólnotową nomenklaturą...

A list of products is necessary to permit alignment between production statistics and external trade statistics and to afford comparison with the Community product nomenclature CPA.
Wykaz produktów jest konieczny, aby umożliwić
zestawienie
między statystykami produkcji a statystykami dotyczącymi handlu zagranicznego oraz aby umożliwić porównanie ze wspólnotową nomenklaturą produktów CPA.

A list of products is necessary to permit alignment between production statistics and external trade statistics and to afford comparison with the Community product nomenclature CPA.

Wykaz produktów jest konieczny, aby umożliwić
zestawienie
między statystykami produkcji a statystykami dotyczącymi handlu zagranicznego oraz aby umożliwić porównanie ze wspólnotową nomenklaturą...

A list of products is necessary to permit alignment between production statistics and external trade statistics and to afford comparison with the Community product nomenclature CPA.
Wykaz produktów jest konieczny, aby umożliwić
zestawienie
między statystykami produkcji a statystykami dotyczącymi handlu zagranicznego oraz aby umożliwić porównanie ze wspólnotową nomenklaturą produktów CPA.

A list of products is necessary to permit alignment between production statistics and external trade statistics and to afford comparison with the Community product nomenclature CPA.


Słownik polsko-niemiecki PWN

zestawienie n
Zusammenstellung f
(wykaz) Aufstellung, Liste f
załączyć zestawienie eine Aufstellung beifügen
zgodnie z zestawieniem laut Aufstellung
kolor m Farbe f
w modnych kolorach in Modefarben
mal zestawienie kolorów 〈koloryt〉 Farbgebung f

Słownik polsko-włoski PWN

zestaw m
(wybór) scelta f, assortimento m
(przyborów) completo, set, kit m

Słownik polsko-rosyjski PWN

zestaw набор

Przydatne zwroty

The combination of a yellow shirt and pink trousers was rather startling.
Zestawienie żółtej koszuli i różowych spodni było nieco szokujące.

Słownik języka polskiego
Zobacz „zestawienie” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich