zadowolony

Słownik polsko-angielski PWN

zadowolony przym. pleased
zadowolony z siebie self-satisfied
zadowolić cz. to satisfy
zadowolić się czymś to make do with sth
zadowolenie n. pleasure

Translatica, kierunek polsko-angielski

zadowolony przymiotnik;
glad;
pleased;
satisfied;
content;
contented;
happy;
fain;
gratified;
zadowolony z siebie przymiotnik;
smug;

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „zadowolony” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

zadowolony zufrieden (z czegoś mit etw)
zadowolony z siebie selbstzufrieden
zadowolić befriedigen, zufriedenstellen
zadowolić się czymś sich mit etw begnügen

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

zadowolony przymiotnik;
zufrieden;
froh;
erfreut;
fröhlich;
heilfroh;
vergnügt;
zadowolony z siebie przymiotnik;
selbstgefällig pejoratywne;
selbstzufrieden pejoratywne;
bardzo zadowolony przymiotnik;

Słownik polsko-włoski PWN

zadowolony adj contento, soddisfatto (z czegoś – di qc)
zadowolenie n soddisfazione f

Słownik polsko-rosyjski PWN

zadowolić удовлетворить
zadowolić się удовлетвориться / удовольствоваться
zadowolony z kogoś, czegoś довольный кем-н., чем-н.
zadowolony z siebie самодовольный
zadowoleniez czegoś удовлетворение чем-н.
z zadowoleniem с удовлетворением / удовлетворённо
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich