zabezpieczenie

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

W praktyce istnieje nawet
zabezpieczenie 0
% (przy tzw. kredycie in blanco), co nie zmienia automatycznie instrumentu wierzycielskiego w instrument kapitałowy.

In practice, there is even
0 % collateral
, and the loan is
unsecured
; and this does not automatically turn a debt instrument into an equity instrument.
W praktyce istnieje nawet
zabezpieczenie 0
% (przy tzw. kredycie in blanco), co nie zmienia automatycznie instrumentu wierzycielskiego w instrument kapitałowy.

In practice, there is even
0 % collateral
, and the loan is
unsecured
; and this does not automatically turn a debt instrument into an equity instrument.

Dla przypomnienia, regwarancja wynosiła 65 % na
zabezpieczenie [29
].

It will be recalled that the counter-guarantee was 65 % per bond. [
29
].
Dla przypomnienia, regwarancja wynosiła 65 % na
zabezpieczenie [29
].

It will be recalled that the counter-guarantee was 65 % per bond. [
29
].

Słownik języka polskiego
Zobacz „zabezpieczenie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich