zabarwienie
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zabarwienie
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
zabarwić
czasownik, aspekt dokonany
zabarwić się
Słownik języka polskiego
Zobacz „zabarwienie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich