za
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
za
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
za
przyimek
za
przymiotnik

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

W świetle dostępnych informacji współpracujący producent eksportujący odpowiadał
za 100
% wywozu kwasu sulfanilowego z Indii do Wspólnoty w ODP.

On the basis of the available information, the cooperating exporting producer accounted
for 100
% of exports of sulphanilic acid from India to the Community during the RIP.
W świetle dostępnych informacji współpracujący producent eksportujący odpowiadał
za 100
% wywozu kwasu sulfanilowego z Indii do Wspólnoty w ODP.

On the basis of the available information, the cooperating exporting producer accounted
for 100
% of exports of sulphanilic acid from India to the Community during the RIP.

Dwaj wymienieni producenci odpowiadają
za 100
% wywozu z Turcji na rynek UE.

The two producers account
for 100
% of EU exports from Turkey.
Dwaj wymienieni producenci odpowiadają
za 100
% wywozu z Turcji na rynek UE.

The two producers account
for 100
% of EU exports from Turkey.

...obrazu odjąć koszt alkoholu, służący do wytwarzania win naturalnych słodkich (VDN), czyli 2000 FRF
za 25
hl, z czego wynika różnica netto w wysokości 13000 FRF/ha.

...of completeness, the cost of alcohol to produce natural sweet wine should be deducted, i.e. FRF
2000
for
25
hl, which makes the net difference total FRF 13000/ha.
Tak więc średnia różnica po wyłączeniu (utrata dochodów przez producentów) wynosiła około 15000 FRF/ha, z której należy dla uzyskania pełnego obrazu odjąć koszt alkoholu, służący do wytwarzania win naturalnych słodkich (VDN), czyli 2000 FRF
za 25
hl, z czego wynika różnica netto w wysokości 13000 FRF/ha.

The average difference after set-aside (loss of revenue for producers) would therefore be about FRF 15000/ha, from which, in the interests of completeness, the cost of alcohol to produce natural sweet wine should be deducted, i.e. FRF
2000
for
25
hl, which makes the net difference total FRF 13000/ha.


 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
za
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
za
przyimek
za

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Za 100
kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice.

Za 100
kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice.
Za 100
kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice.

Za 100
kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice.

…zmenené na osvedčenie na riadne dovozné clo, ktorého sadzba
za…/100
kg bola zaplatená; osvedčenie udelené,

...transformată în licență de import cu taxe vamale întregi, pentru care taxa vamală aplicabilă de …./
100
kg a fost achitată; licență atribuită deja,
…zmenené na osvedčenie na riadne dovozné clo, ktorého sadzba
za…/100
kg bola zaplatená; osvedčenie udelené,

w języku rumuńskim: Licență de import cu taxe vamale reduse pentru produsul din contingentul … transformată în licență de import cu taxe vamale întregi, pentru care taxa vamală aplicabilă de …./
100
kg a fost achitată; licență atribuită deja,

In Slovene Znižanje uvozne dajatve
za 30,77
% dajatve, določene v kombinirani nomenklaturi, do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št.

w języku słoweńskim Znižanje uvozne dajatve
za 30,77
% dajatve, določene v kombinirani nomenklaturi, do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št.
In Slovene Znižanje uvozne dajatve
za 30,77
% dajatve, določene v kombinirani nomenklaturi, do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št.

w języku słoweńskim Znižanje uvozne dajatve
za 30,77
% dajatve, določene v kombinirani nomenklaturi, do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št.


Słownik języka polskiego
Zobacz „za” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich