za
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
za
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
za
przyimek
za
przymiotnik
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
za
przysłówek
Podobne hasła w języku polskim:
za
przyimek
za

Materiały gramatyczne

Not for (all) the world.
Za nic (w świecie), za żadne skarby (świata).

[infml] Many thanks for your letter.
[infml] Wielkie dzięki za list.

[infml] Thanks for your letter.
[infml] Bardzo dziękuję za list.

[fml] Please accept our warmest thanks for your valuable assistance.
[fml] Proszę przyjąć nasze gorące podziękowania za niezwykle cenną pomoc.

[fml] May I offer you our warmest thanks for your valuable assistance.
[fml] Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za niezwykle cenną pomoc.

[fml] I would like to offer you on behalf of the department our most sincere thanks for your generous donation.
[fml] W imieniu wydziału i swoim własnym pragnę wyrazić naszą głęboką wdzięczność za Państwa szczodrą pomoc.

[fml] I would like to offer you on behalf of the department our grateful thanks for your generous donation.
[fml] W imieniu wydziału i swoim własnym pragnę wyrazić nasze gorące podziękowanie za Państwa hojne wsparcie.

[infml] Many thanks for the lovely flowers.
[infml] Wielkie dzięki za piękne kwiaty.

[infml] Thank you (ever) so much for the delightful present.
[infml] Piękne dzięki za wspaniały prezent.

[fml] Richard Edwards thanks for their kind invitation to..., which he regrets he is unable to accept (due to a previous engagement).
[fml] Uprzejmie dziękuję za Państwa zaproszenie na..., z którego jednak nie będę mógł skorzystać (z powodu wcześniejszych zobowiązań).

[fml] Richard Edwards thanks for his kind invitation to..., which he has pleasure in accepting.
[fml] Uprzejmie dziękuję za Pana zaproszenie na..., które z przyjemnością przyjmuję.

[fml] I owe you an apology for the wrongful accusation.
[fml] Winien Ci jestem przeprosiny za niesłuszne zarzuty.

[fml] Please accept my humble apology for the wrongful accusation.
[fml] Proszę przyjąć moje gorące przeprosiny za niesłuszne zarzuty.

There is something to be said for doing the job oneself.
Wiele przemawia za wykonaniem tej pracy samemu.

There is a lot to be said for doing the job oneself.
Wiele przemawia za wykonaniem tej pracy samemu.

And the ayes/noes have it.
Jest więcej głosów za/przeciw.
Anything for a quiet life.
Dałbym wszystko za odrobinę spokoju.
cn
jest to cnota nad cnotami trzymać język za zębami
silence is golden
dużo
co za dużo, to niezdrowo
≈ all things in moderation
He’ll tell you in his own good time.
Powie ci, kiedy uzna za stosowne.
In one go.
Za jednym zamachem.
It’s a bit late in the day to start worrying now.
Jest już trochę za późno, żeby się martwić.
mundu
za mundurem panny sznurem
≈ women love a man in uniform
niezdrowo
co za dużo, to niezdrowo
enough is as good as a feast
Not for the life of me.
Za nic.
Not on your life!
Za nic w świecie!

[fml] We thank you for your letter of 6 September 2001.
[fml] Uprzejmie dziękujemy za list z dnia 6 września 2001.

I am most grateful for all the trouble you have taken (on my behalf).
Bardzo serdecznie dziękuję za Twoją pomoc.

I greatly appreciate all the trouble you have taken (on my behalf).
Naprawdę doceniam Twoją ofiarność.

[infml] Jim and I cannot thank you enough for helping us out.
[infml] Kuba i ja nie wiemy, jak Ci dziękować za pomoc.

Thank you very much for...
Bardzo dziękuję za...

[infml] Many thanks for the invitation to dinner. I’d love to come and I’m really looking forward to it.
[infml] Bardzo dziękuję za zaproszenie na kolację. Z wielką chęcią przyjdę i już nie mogę się doczekać

[infml] Many thanks for the invitation to your party. Unfortunately I can’t come because...
[infml] Bardzo dziękuję za zaproszenie na przyjęcie. Niestety, nie mogę przyjść, gdyż...

I would be grateful if you could send me a sample.
Byłbym wdzięczny za przesłanie mi próbki.

I would appreciate your help in this matter.
Będę bardzo zobowiązany za pomoc w tej sprawie.

I would be very grateful for any information you can give me on the availability of spare parts.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacje o dostępnych częściach zamiennych.

I would be grateful if you could clarify the second paragraph in your letter.
Byłbym wdzięczny za wyjaśnienie treści drugiego akapitu Pańskiego listu.

skorup
czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci
as the twig is bent, the tree’s inclined a. so grows the tree
Wild horses wouldn’t drag it out of me.
Za nic w świecie nikomu nie powiem.
Wild horses wouldn’t drag me there.
Nie pójdę tam za żadne skarby.
Słownik języka polskiego
Zobacz „za” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich