za nic
Translatica, kierunek polsko-angielski
za nic przysłówek;
nothing;
Słownik polsko-niemiecki PWN
za
hinter
za szafą hinter dem Schrank
tuż za rogiem gleich um die Ecke
za granicą im Ausland
wyjechać za granicę ins Ausland fahren
(w zamian) für
za 2 zł für 2 Zloty
za pobraniem gegen Nachnahme
(kiedy) in
za 5 minut in fünf Minuten
od dziś za tydzień heute in acht Tagen
za nic um nichts
za mało zu wenig
za to dafür
co za ...? was für...?
co za radość! welch eine Freude!
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich