wzór

Słownik polsko-angielski PWN

wzór m. (deseń) pattern; (do kopiowania) model; MAT formula
wzór podpisu specimen signature

Słownik polsko-niemiecki PWN

wzór m
Muster n
(przykład) Vorbild n
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wzór
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
wzór
czasownik
wzór bilansu

Słownik polsko-włoski PWN

wzór m
modello m
(materiału) disegno, motivo m
(krawiecki) sagoma f
mat, chem formula f

Słownik polsko-rosyjski PWN

wzór
1 образец
2 (model) модель [-дэ-]
3 (rysunek, deseń) узор
4 (formuła) формула
na wzór
1 (według wzoru) по образцу
2 (za przykładem) по примеру
brać
1 брать
2 (lekarstwo itp.) принимать
3 (odbierać, np. pensję) получать
4 (miarę, kopię) снимать
5 (łapać się: o rybach) клевать
brać do serca принимать близко к сердцу [-рц-] / принимать к сердцу
brać na etat зачислять в штат
brać pod opiekę (kogoś) брать на себя заботу о ком-н.
brać pod uwagę принимать во внимание
brać rozwód разводиться
brać ślub вступать в брак / расписьшаться
brać udział принимать участие
brać w rachubę принимать в расчёт
brać wzór брать пример
malować
1 (na czarno, zielono itp.) красить в чёрный, зелёный itp. цвет
2 (malować obraz farbami) писать
3 (opowiadać, opisywać) рисовать
malować we wzory расписывать узорами
stawiać ставить
stawiać sprawę na ostrzu noża ставить вопрос ребром
stawiać w stan oskarżenia обвинять
stawiać za wzór ставить в пример
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
wzór
Słownik języka polskiego
Zobacz „wzór” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich