wrażliwy
Słownik polsko-angielski PWN
wrażliwy przym. sensitive
Translatica, kierunek polsko-angielski
wrażliwy przymiotnik;
sensitive chemia, psychologia, informatyka;
susceptible biologia, chemia, medycyna;
tender;
squeamish;
queasy;
delicate medycyna;
sensible informatyka, techniczny;
irritable;
feeling;
acute;
ticklish;
sore;
telltale;
raw;
touchy;
nice;
pervious;
receptive;
empathic;
amenable;
wrażliwy aspekt rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → sensitive aspect
wrażliwy charakter rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → sensitive character

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „wrażliwy” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wrażliwy przymiotnik;
sensibel chemia, informatyka, techniczny;
empfindlich chemia, informatyka, techniczny;
empfänglich biologia, chemia, medycyna, techniczny;
verwundbar techniczny;
anfällig biologia, chemia, medycyna, techniczny;
verletzlich chemia, informatyka, techniczny;
feinfühlig chemia, informatyka, techniczny;
zart;
empfindsam chemia, informatyka;
reizbar techniczny;
gefühlvoll chemia, informatyka;
sensitiv chemia, informatyka, techniczny;
zartbesaitet żartobliwe;
wrażliwy przymiotnik;
wrażliwy ekosystem rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Słownik polsko-włoski PWN
wrażliwy adj sensibile (na coś – a qc)
być wrażliwym na zimno essere freddoloso
Słownik polsko-rosyjski PWN
wrażliwy
1 (na coś, na punkcie czegoś) чувствительный [-уст-] к чему-н.
2 (czuły, delikatny; życzliwy) чуткий
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich