wolność

Słownik polsko-angielski PWN

wolność ż. (swoboda) freedom; (niezależność) independence

Słownik polsko-niemiecki PWN

wolność f Freiheit f
miłujący wolność Freiheitsliebend
wolność osobista persönliche Freiheit
wolność słowa Freiheit der Meinungäußerung
kara f Strafe f
kara pieniężna 〈grzywna〉 Geldstrafe f
kara porządkowa Ordnungsstrafe f
kara pozbawienia wolności Freiheitsstrafe f
pot słona kara eine säftige Strafe
darować 〈zaostrzyć〉 karę eine Strafe schenken 〈verscharfen〉
nałożyć karę porządkową mit Ordnungsstrafe belegen
zamienić karę śmierci na karę pozbawienia wolności die Todestrafe in eine Freiheitsstrafe umwandeln
pot wlepić komuś karę j-m eine Strafe aufbrummen
bojownik m Kämpfer m
bojownik o wolność Freiheitskämpfer m
spisek m Verschwörung f, Komplott n
knuć spisek eine Verschwörung anzetteln, ein Komplott schmieden
wykryć 〈zdusić w zarodku〉 spisek eine Verschwörung aufdecken 〈im Keime ersticken〉
spisek 〈zamach〉 na wolność słowa 〈sumienia〉 Anschlag auf Freiheit des Gewissens 〈der Meinungsäußerung〉
więzienie n
Gefängnis n
Kerker m
kara więzienia Gefängnisstrafe f
gnić w więzieniu im Kerker schmachten
siedzieć (w więzieniu) (im Gefängnis) sitzen
wsadzić kogoś do więzienia j-n gefangensetzen
odsiadywać karę więzienia 〈pozbawienia wolności〉 Gefängnisstrafe 〈Freiheitsstrafe〉 absitzen
zgromadzenie n Versammlung f
wolność zgromadzeń Versammlungsfreiheit f
Zgromadzenie Ogólne ONZ UNO-Vollversammlung f
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wolność
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
wolność
rzeczownik, rodzaj żeński
wolności myśli

Słownik polsko-włoski PWN

wolność f libertà f
puścić, puszczać v
(z rąk) mollare, lasciar cadere (coś – qc)
(pozwolić)puścić/szczać kogoś lasciar andare qu
wypuścić/szczać na wolność więźnia rilasciare un prigioniero
(w wyrażeniach)
puścić płytę mettere un disco
puścić/szczać wodę far scorerre l’acqua dal rubinetto
wypuścić/szczać korzenie mettere le radici

Słownik polsko-rosyjski PWN

wolność свобода
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
wolność
Słownik języka polskiego
Zobacz „wolność” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich