witamina

Słownik polsko-angielski PWN

witamina ż. vitamin

Słownik polsko-niemiecki PWN

ubogi
arm
(bez środków do życia) mittellos, ohne Geldmittel
m Arme m
(nie obfitujący) arm (w coś an etw)
ubogi w bogactwa naturalne 〈w wodę〉 arm an Bodenschätzen 〈Wasser〉
ubogi w witaminy vitaminarm
zawartość f
Gehalt
(treść) Inhalt m
zawartość witamin 〈alkoholu〉 Gehalt an Vitaminen 〈an Alkohol〉
zawartość paczki 〈butelki〉 der Inhalt eines Paketes 〈einer Flasche〉
podać zawartość (paczki) der Inhalt (des Paketes) angeben
zawierać
abschließen
zawierać przyjaźń 〈umowę〉 Freundschaft 〈einen Vertrag〉 schließen
(witaminy) enthalten
zawierający witaminy vitaminhaltig
(umowę) sich vergleichen, einen Vergleich treffen
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
witamina
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
witamina C
witamina i

Słownik polsko-włoski PWN

witamina f vitamina f
bogaty adj ricco
bogaty w witaminy ricco di vitamine

Słownik polsko-rosyjski PWN

witamina витамин т
Słownik języka polskiego
Zobacz „witamina” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich