wierzyć
Słownik polsko-angielski PWN
wierzyć cz.
wierzyć w coś to believe in sth
wierzyć komuś to believe sb; (ufać) to trust sb
wierzący m. believer
Translatica, kierunek polsko-angielski
wierzyć czasownik, aspekt niedokonany;
believe;
trust;
thrust;
account;
credit;
rely;
swallow;
wierzyć w Boga czasownik, aspekt niedokonany; → believe in God
wierzyć w duchy czasownik, aspekt niedokonany; → believe in ghosts

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „wierzyć” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Słownik polsko-niemiecki PWN
wierzyć glauben (w coś an etw)
wierzyć w Boga an Gott glauben
należy wierzyć, że..., es bleibt die Hoffnung, dass...
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wierzyć przysłówek;
glauben;
wierzyć czasownik, aspekt niedokonany;
glauben;
vertrauen;
meinen;
trauen;
Słownik polsko-włoski PWN
wierzyć v
(uznawać) credere (w kogoś/coś – in qu/qc)
(być przekonanym) essere convinto (że... – che...)
(ufać) fidarsi (di qu), avere fiducia, confidare (in qu)
wierzący m credente m
Słownik polsko-rosyjski PWN
wierzyć
1 верить
2 (wyznawać jakąś religię) веровать
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich