wcale
Słownik polsko-angielski PWN
wcale przysł. (not) at all
wcale a wcale not in the least
wcale nie by no means
Translatica, kierunek polsko-angielski
wcale przysłówek;
quite potoczne, nieoficjalne;
at all;
any potoczne, nieoficjalne;
entirely;
wholly;
totally;
never;
pretty;
rather;
fairly;
wcale często przysłówek; → quite often
wcale się nie bawić czasownik, aspekt niedokonany; → have a bad time

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „wcale” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Słownik polsko-niemiecki PWN
wcale:
wcale nie gar nicht
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
wcale przysłówek;
ganz potoczne, nieoficjalne;
völlig;
gar;
gar nicht;
niemals;
wcale przysłówek;
einer;
Słownik polsko-włoski PWN
wcale adv affatto, per niente
wcale nie per niente, niente affatto
Słownik polsko-rosyjski PWN
wcale совсем / вовсе
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich