wcale wcale

Słownik polsko-angielski PWN

wcale przysł. (not) at all
wcale a wcale not in the least
wcale nie by no means

Translatica, kierunek polsko-angielski

wcale przysłówek;
quite potoczne, nieoficjalne;
at all;
any potoczne, nieoficjalne;
entirely;
wholly;
totally;
never;
pretty;
rather;
fairly;
wcale często przysłówek; → quite often
wcale się nie bawić czasownik, aspekt niedokonany; → have a bad time

Słownik polsko-niemiecki PWN

wcale:
wcale nie gar nicht

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

wcale przysłówek;
ganz potoczne, nieoficjalne;
völlig;
gar;
gar nicht;
niemals;
wcale przysłówek;
einer;

Słownik polsko-włoski PWN

wcale adv affatto, per niente
wcale nie per niente, niente affatto

Słownik polsko-rosyjski PWN

wcale совсем / вовсе
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich