warum

Słownik niemiecko-polski PWN

warum Wymowa dlaczego
warum auch nicht? czemuż(by) nie?
warum nicht gar! jeszcze czego!
weil Wymowa gdyż, ponieważ
warum kommst du nicht? weil ich keine Zeit habe dlaczego nie przyjdziesz? bo nie mam czasu
Słownik języka polskiego
Zobacz „warum” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich