wagary
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
wagary
rzeczownik, rodzaj żeński, liczba mnoga
Podobne hasła w języku polskim:
chodzić na wagary
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
chodzić na wagary
czasownik, aspekt niedokonany
Podobne hasła w języku polskim:
ja ci pójdę na wagary!
rodzice mnie uziemili, bo chodziłem na wagary
Słownik języka polskiego
Zobacz „wagary” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich