w związku z

Słownik polsko-angielski PWN

związek m. (powiązanie) connection; (zależność) relationship; (organizacja) union, association; CHEM compound
w związku z czymś (z powodu) because of sth; (w wyniku) due to sth
związek małżeński marriage

Translatica, kierunek polsko-angielski

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „w związku z” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

związek m
Bund, Verband m
związek zawodowy Gewerkschaft f
Światowy Związek Piłki Nożnej Weltfußballverband m
(logiczny) Zusammenhang m
w związku z tym im Zusammenhang damit, in diesem Zusammenhang
chem Verbindung f

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

w związku z przysłówek;
w związku z tym przysłówek;
folglich;
deshalb;
dadurch;

Słownik polsko-włoski PWN

związek m
legame, collegamento m (między X-em a Y-em – fra X e Y)
bez związku z czymś non attinente a qc
w związku z... in relazione a...
w związku z tym e perciò
(więź) unione m
polit associazione, unione f
związek zawodowy sindacato m
chem composto m

Słownik polsko-rosyjski PWN

związek
1 связь ż
2 (zespół, organizacja, państwo; małżeństwo) союз
3 (substancja, związek chemiczny) соединение
w związku z czymś по случаю чего-н.
związek małżeński брак
związek zawodowy профсоюз

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „w związku z” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich