w ogóle

Słownik polsko-angielski PWN

ogół m. (całość) the whole, the body; (społeczność) the community
na ogół in general, on the whole
w ogóle (w sumie) generally speaking, in general; (wcale) (not) at all

Translatica, kierunek polsko-angielski

w ogóle przysłówek;
generally;
all;
whatever;
jeśli w ogóle zdanie; → if any

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „w ogóle” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

w ogóle überhaupt
ogół m Gesamtheit f
w ogóle überhaupt, im Allgemeinen

Słownik polsko-włoski PWN

ogół m insieme, complesso m
dla dobra ogółu per il bene commune
ogółem nell’insieme
na ogół in generale, per lo più
w ogóle nie affatto

Słownik polsko-rosyjski PWN

ogół совокупность
na ogół в общем
na ogół biorąc вообще говоря;
ogółem всего;
w ogóle вообще

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich