uwzględnić

Słownik polsko-angielski PWN

uwzględnić — uwzględniać cz. to take into consideration

Słownik polsko-niemiecki PWN

reklamacja f Beanstandung f
uwzględnić reklamacje Beanstandungen berücksichtigen
wnieść 〈zgłosić〉 reklamację eine Reklamation erheben
złożymy reklamację w tej sprawie wir werden dagegen reklamieren

Materiały gramatyczne

You must understand that I have had no time to prepare a speech.
Proszę uwzględnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

You will appreciate that I have had no time to prepare a speech.
Chciałbym wyjaśnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

Przydatne zwroty

You must understand that I have had no time to prepare a speech.
Proszę uwzględnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

You will appreciate that I have had no time to prepare a speech.
Chciałbym wyjaśnić, że nie miałem sposobności, aby przygotować wystąpienie.

Słownik języka polskiego
Zobacz „uwzględnić” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich