uważny
Słownik polsko-angielski PWN
uważny przym. (słuchacz) attentive; (spojrzenie) sharp
Translatica, kierunek polsko-angielski
uważny przymiotnik;
attentive;
careful;
observant;
heedful;
intent;
watchful;
mindful;
cautious;
alert;
chary;
close;
vigilant;
wideawake;
bardzo uważny przymiotnik; → very attentive
uważna analiza rzeczownik, rodzaj żeński;

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „uważny” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
uważny przymiotnik;
achtsam;
wachsam techniczny;
uważny przymiotnik;
uważny czytelnik rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
Słownik polsko-włoski PWN
uważny adj attento

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich