ustalić

Słownik polsko-angielski PWN

ustalić — ustalać cz. to establish (warunki); to set (termin); to determine (przyczyny)

Słownik polsko-niemiecki PWN

termin m Termin m, Frist f
ustalony termin fester Termin
handl termin płatności Zahlungstermin m, Ziel n
umowa na określony termin 〈czas〉 ein Vertrag auf Zeit
dotrzymać terminu den Termin einhalten
przesunąć termin einen Termin verschieben
ustalić termin eine Frist bestimmen 〈festsetzen〉
termin upłynął z dniem... die Frist ist am... abgelaufen
wyznaczyć termin den Termin anberaumen 〈ansetzen〉
wyznaczyć ostateczny termin die allerletze Frist setzen
cena f Preis m
cena nabycia 〈zakupu〉 Bezugspreis, Einkaufspreis m
cena podstawowa Basispreis m
cena rynkowa Marktpreis m
ceny wolnorynkowe freie Marktpreise
po cenach wolnorynkowych 〈czarnorynowych〉 zu Freimarkt- 〈Schwarzmarkt-〉preisen
po cenie zakupu zum Einkaufspreis
obniżka 〈podwyżka, wzrost〉 cen Preissenkung 〈Preiserhöhung, Preissteigerung〉
zamrożenie cen Preisstop m
ceny rosną 〈spadają, wahają się〉 die Preise steigen 〈fallen, schwanken〉
ustalić cenę podstawową den Basispreis festlegen
uwolnić ceny 〈ceny świadczeń i usług〉 Preise 〈Dienstleistungen〉 freilegen
zapłacić za coś wysoką cenę einen hohen Preis für etw zahlen
przen za wszelką cenę um jeden Preis
lista f
Liste f
(spis) Verzeichnis n
lista obecności Präsenzliste f
lista płac Lohnliste f
lista wyborcza Wahlliste f
być na liście auf der Liste stehen
sporządzić 〈ustalić〉 listę eine Liste aufstellen
skreślić z listy von der Liste streichen
uaktualniać listę die Liste auf dem laufenden halten
odpowiedzialność f Verantwortung f
zakres odpowiedzialności 〈działalności〉 Verantwortungsbereich m
działać na własną odpowiedzialność auf eigene Verantwortung handeln
pociągnąć do odpowiedzialności zur Verantwortung ziehen
ponosić odpowiedzialność za coś Verantwortung für etw tragen
ustalić konstytucjonalnie zakres odpowiedzialności 〈działania〉 den Verantwortungsbereich konstitutionell festsetzen

Słownik polsko-włoski PWN

ustalić, ustalać v stabilire, fissare (coś z kimś – qc con qu)

Słownik polsko-rosyjski PWN

ustalić
1 установить
2 (sprecyzować) определить
Słownik języka polskiego
Zobacz „ustalić” w Słownikach języka polskiego PWN

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich