ubranie
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
ubranie
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku polskim:
ubranie
przymiotnik
ubranie
czasownik
Słownik języka polskiego
Zobacz „ubranie” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich