ubogi
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
ubogi
rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy
Podobne hasła w języku polskim:
ubogi
przymiotnik
ubogi
przymiotnik
Słownik języka polskiego
Zobacz „ubogi” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich