temperówka

Słownik polsko-angielski PWN

temperówka ż. pencil sharpener
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
temperówka
rzeczownik, rodzaj żeński

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

Noże do papieru, otwieracze do listów,
temperówki
do ołówków i ostrza do nich, z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem maszyn i urządzeń mechanicznych objętych działem 84)

Paper knives, letter openers, erasing knives, pencil
sharpeners
and blades therefor, of base metal (excl. machinery and mechanical appliances of chapter 84)
Noże do papieru, otwieracze do listów,
temperówki
do ołówków i ostrza do nich, z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem maszyn i urządzeń mechanicznych objętych działem 84)

Paper knives, letter openers, erasing knives, pencil
sharpeners
and blades therefor, of base metal (excl. machinery and mechanical appliances of chapter 84)

Noże do papieru, otwieracze do listów,
temperówki
do ołówków i ostrza do nich

Paperknives, letter openers, erasing knives, pencil
sharpeners
and blades therefor
Noże do papieru, otwieracze do listów,
temperówki
do ołówków i ostrza do nich

Paperknives, letter openers, erasing knives, pencil
sharpeners
and blades therefor

Noże do papieru, otwieracze do listów,
temperówki
do ołówków i ostrza do nich

Paperknives, letter openers, erasing knives, pencil
sharpeners
and blades therefor
Noże do papieru, otwieracze do listów,
temperówki
do ołówków i ostrza do nich

Paperknives, letter openers, erasing knives, pencil
sharpeners
and blades therefor


Słownik polsko-rosyjski PWN

temperówka точилка
Słownik języka polskiego
Zobacz „temperówka” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich