taki
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
taki
zaimek przymiotny
Podobne hasła w języku polskim:
taki-owaki
takich negocjacje

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

...żadnych twierdzeń kwestionujących przepisy rozporządzenia podstawowego lub wytyczne „jako
takie” [28
] w odniesieniu do obliczenia wielkości korzyści.

The GOK did not raise any claims challenging ‘as
such
’ provisions of the basic Regulation or the Guidelines [
28
] relating to the calculation of the amount of the benefit.
Rząd Korei nie przedstawił żadnych twierdzeń kwestionujących przepisy rozporządzenia podstawowego lub wytyczne „jako
takie” [28
] w odniesieniu do obliczenia wielkości korzyści.

The GOK did not raise any claims challenging ‘as
such
’ provisions of the basic Regulation or the Guidelines [
28
] relating to the calculation of the amount of the benefit.

Przebyte okresy ubezpieczenia i okresy traktowane jako
takie (14
)

and periods as
such
were completed (
14
)
Przebyte okresy ubezpieczenia i okresy traktowane jako
takie (14
)

and periods as
such
were completed (
14
)

...być stosowane do treści i rodzaju danego produktu, nie zaś do medium lub jego dystrybucji jako
takiej [31
].

...content and nature of the product in question, and not to the medium or its distribution per se [
31
].
Ponadto Urząd przyjmuje pogląd, że pojęcie kultury musi być stosowane do treści i rodzaju danego produktu, nie zaś do medium lub jego dystrybucji jako
takiej [31
].

Moreover, the Authority takes the view that the notion of culture must be applied to the content and nature of the product in question, and not to the medium or its distribution per se [
31
].

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
taki
zaimek przymiotny
Podobne hasła w języku polskim:
taki
taka aktualizacja
Słownik języka polskiego
Zobacz „taki” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich