stock
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
Stock Quotes
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy

Słownik angielsko-polski PWN

stock [stɒk Wymowa]
1 rz. towar; zapas; KULIN wywar
EKON stocks udziały, akcje
the stock exchange giełda papierów wartościowych
2 cz. pch. mieć w sprzedaży; zaopatrywać
stocking [ˈstɒkɪŋ Wymowa] rz. pończocha

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

A (Series „A” bonds or debentures; Class „A” preferred or common stocks) – seria „A” obligacji, albo klasa „A” akcji uprzywilejowanych lub zwykłych
AMEX (AMerican Stock EXchange) – Amerykańska Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku
AMPC (auction market preferred stocks) – uprzywilejowane papiery wartościowe sprzedawane na aukcjach
B (Series „B” bonds or debentures; Class „B” preferred or common stocks) – seria „B” obligacji, albo klasa „B” akcji uprzywilejowanych lub zwykłych
C (Series „C” bonds or debentures; class „C” preferred or common stocks) – seria „C” obligacji albo klasa „C” akcji uprzywilejowanych lub zwykłych
C.S.:
a) (Capital Stock) – kapitał zakładowy
b) (Civil Service) – służba cywilna
c) (Clerk to the Sygnet) – zastępca prawny
d) (Chemical Society) – Towarzystwo Chemiczne
FESE Federation of European Stock Exchanges) – Federacja Europejskich Giełd Papierów Wartościowych
FIBV (International Federation of Stocks Exchanges) – Międzynarodowa Federacja Giełd Papierów Wartościowych
jnt stk (joint stock) – kapitał akcyjny
N.S.F., N/S, N/SF :
a) (Non Sufficient Funds) – przedsięwzięcia, projekty, plany niezabezpieczone pieniężnym pokryciem (odpowiednimi funduszami czy kapitałami)
b) (not in stock) – brak na składzie
NYSE (NewYork Stock Exchange) – Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych
ordy (ordinary stock) – akcja zwykła
o/s, o/S, O/S:
a) (on sale or return) – sprzedaż z prawem zwrotu w określonym czasie
b) (Out of Stock, o/s, o/S) – zapas (np. towaru) wyczerpany, brak (np. materiałów) na składzie
c) (outstanding) – niezapłacony, puszczony do obrotu
S:
a) (share) – akcja, udział, świadectwo udziałowe, część przypadająca z podziału
b) (society) – stowarzyszenie, towarzystwo, społeczeństwo, społeczność, spółka handlowa
c) (South) – południe
d) (stock) – akcja, kapitał, obligacja, zapas, materiał, surowiec
e) (supply) – dostawa, zaopatrzenie
f) (surplus) – nadwyżka
SA:
a) (Standardized Approach) – podejście standardowe, znormalizowane, ujednolicone; standardowa metoda
b) (Stock Company) – spółka akcyjna
SAV, S.a.v. (stock at valuation) – wycena wartości zapasów, ustalanie poziomu kapitału (zakładowego)
S.E., S/E, St.Ex., St.Exch. (stock exchange) – giełda papierów wartościowych
S.E.L. (Stock Exchange List) – urzędowa ceduła giełdowa
SM:
a) (stock market) – rynek papierów wartościowych (walorów)
b) (supermarket) – supermarket
s.t.:
a) (short ton) – tona amerykańska (907,18 kg)
b) (stock ticker) – dalekopis giełdowy
St.Ex. (Stock Exchange) – Giełda Papierów Wartościowych
Stk (stock) – skład, magazyn

Słownik niemiecko-polski PWN

Stock Wymowa m piętro n
im zweiten Stock wohnen mieszkać na drugim piętrze; pałka f, kij m, laska f
am Stock gehen chodzić o lasce
Zimmer Wymowa n pokój m
die Dame von Zimmer 13 pani z pokoju nr trzynaście
der Dame auf Zimmer 13 das Frühstück bringen zanieść śniadanie pani spod trzynastki
ihr Zimmer ist im vierten Stock jej pokój jest na czwartym piętrze
haben Sie ein Zimmer (frei)? czy dostanę pokój? czy jest wolny pokój?
ein Zimmer in einem Hotel nehmen wynająć pokój w hotelu
(möblierte) Zimmer zu vermieten pokoje (umeblowane) do wynajęcia
Słownik języka polskiego
Zobacz „stock” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich