stand by
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
stand
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
by
BY
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
stand
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
by
by...

Słownik angielsko-polski PWN

stand [stænd Wymowa]
1 cz. pch. stawiać
pot. I can’t stand her nie znoszę jej
pot. to stand sb a drink postawić komuś drinka
2 cz. npch. wstawać; stać; BrE kandydować
to stand back cofnąć się
3 rz. stoisko; kiosk; SPORT trybuna
stand by
1 cz. npch. być w gotowości
2 cz. pch.
to stand by sb trwać przy kimś
to stand by sth być wiernym czemuś
stand for cz. pch.
to stand for sth oznaczać coś
stand in cz. npch.
to stand in for sb zastępować kogoś
stand out cz. npch. wyróżniać się
stand up cz. npch. wstawać; stanąć
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
stand by
czasownik
Podobne hasła w języku angielskim:
Stand by
czasownik
sale by news-stand
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
in den Stand-by-Modus übergehen
czasownik
Podobne hasła w języku niemieckim:
Stand-by-Modus
abstehen
Słownik języka polskiego
Zobacz „stand by” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich