selten

Słownik niemiecko-polski PWN

selten Wymowa
rzadki
(Mensch) niezwykły
Unglück Wymowa n nieszczęście n
ins Unglück kommen popaść w nieszczęście
Unglück kommt selten allein nieszczęścia chodzą w parze
Vogel Wymowa m ptak m
przen ein seltener Vogel dziwaczny facet
vorkommen* Wymowa
(s) zachodzić, zdarzać się
das kommt selten vor to się rzadko zdarza
(scheinen) wydawać się
die Dame kommt mir bekannt vor... wydaje się, że znam (już) tę panią...
Zugverbindung Wymowa f połączenie kolejowe
eine Zugverbindung von... nach... połączenie kolejowe z... do...
Zugverbindungen von und zu Kleinstädten sind selten połączenia kolejowe pomiędzy małymi miastami są rzadkie
Słownik języka polskiego
Zobacz „selten” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich