sealed

Słownik angielsko-polski PWN

seal [siːl Wymowa]
1 rz. pieczęć; stempel; ZOOL foka
2 cz. pch. zaklejać; pieczętować; plombować

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

sld (sealed) – zapieczętowany (np. ładunek)
u.s.:
a) (under seal) – pod zamknięciem celnym (np. towar)
b) (ut supra) – pod zamknięciem celnym (np. towar)
Słownik języka polskiego
Zobacz „sealed” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich