schuld

Słownik niemiecko-polski PWN

schuld Wymowa winien (an etw (D) czegoś)
schuld an allem 〈am Ausbruch eines Krieges〉 winien wszystkiemu 〈wybuchu wojny〉
wer ist schuld? kto winien?
Schuld Wymowa f
wina f
wessen Schuld ist es? czyja to wina?
(Geld) dług m
Schulden abdecken 〈zahlen〉 spłacać 〈pokrywać〉 długi
abtragen Wymowa
(vom Tisch) zabrać
uprzątnąć
ein Denkmal abtragen zburzyć 〈rozebrać〉 pomnik
ekon Schulden abtragen spłacać długi
abzahlen Wymowa spłacać
eine Schuld 〈Raten〉 abzahlen spłacać dług 〈raty〉
lasten Wymowa ciążyć (auf j-m na kimś)
die Schuld 〈Verantwortung〉 lastet auf ihm wina 〈odpowiedzialność〉 ciąży na nim
schieben* Wymowa posuwać, przesuwać
an die Wand schieben przesunąć 〈przysunąć〉 do ściany
die Waren über die Grenze schieben przemycać towary przez granicę
przen die Schuld 〈den Verdacht〉 auf j-n schieben zwalić 〈zrzucić〉 winę 〈podejrzenie〉 na kogoś
stecken Wymowa wkładać, włożyć, wtykać
in Schulden stecken tkwić w długach
tilgen Wymowa
zamortyzować, umorzyć
Schulden tilgen umorzyć zadłużenie
druk skasować, skreślić
vergeben* Wymowa rozdawać (an j-n komuś)
Formulare vergeben rozdawać formularze
ein Stipendium vergeben dać 〈przyzna(wa)ć〉 stypendium
eine Schuld vergeben przebaczyć winę
Titeln vergeben nadawać tytuły
wessen Wymowa
czyj
(j-s) kogo
(eines Dinges) czego
wessen Hut ist das? czyj to kapelusz?
wessen Schuld ist es? czyja to wina?
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
schuld
przysłówek
Podobne hasła w języku :
schuld
przymiotnik, attr, predykatyw
Schuld
rzeczownik, rodzaj żeński
Słownik języka polskiego
Zobacz „schuld” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich