schon

Słownik niemiecko-polski PWN

schon Wymowa już
schon gut! (no) dobrze!
schön Wymowa ładny, piękny
j-m schöne Augen machen kokietować kogoś
j-m schöne Worte machen prawić komuś komplementy 〈dusery〉
schonen Wymowa oszczędzać, szanować
sich schonen oszczędzać 〈nie przemęczać〉 się
auf Wymowa na, do, za
auf dem Markt na rynku
auf den Markt na rynek
aufs Gymnasium schicken posyłać do gimnazjum
drei Viertel auf drei za kwadrans trzecia
auf Deutsch po niemiecku
auf einmal nagle
ich bin schon auf już wstałem
das Fenster ist auf okno jest otwarte
aussteigen* Wymowa (s) wysiadać
pot er steigt schon aus dem Unternehmen aus on wycofuje się (pot wysiada) już z interesu
Bein Wymowa
(Fuß) noga f
(Knochen) kość f
dicke 〈schöne〉 Beine grube 〈piękne〉 nogi
ein Bein brechen złamać nogę;
przen du bist wohl heute mit dem linken Bein (zuerst) aufgestanden? chyba wstałeś dziś lewą nogą?
Geschichte Wymowa f
opowieść, historia f
das ist eine schöne Geschichte! (to) ładna historia!
(Wissenschaft) historia f, dzieje pl
her Wymowa tu
hin und her gehen chodzić tam i z powrotem
das ist schon lange her to było dawno (temu)
Jugend Wymowa f
młodość f
schön ist die Jugend młodość jest piękna
(junge Leute) młodzież f
nieletni pl
die Jugend von heute dzisiejsza młodzież
Reibung Wymowa f
tarcie, ucieranie n
mech tarcie n
przen ścieranie się poglądów, lekki spór, tarcia pl
schon kündigen sich Reibungen zwischen X und Y już dają znać o sobie tarcia miedzy (panami) X i Y
sein1 Wymowa (s) być
bist du es? czy to ty?
unterwegs sein być w drodze 〈w podróży〉
der Arzt ist schon unterwegs lekarz jest już w drodze 〈już jedzie〉
er ist in Wien on jest 〈przebywa〉 w Wiedniu
ich bin der Meinung, dass... jestem zdanie, że...
x-mal Wymowa wielokrotnie, wiele razy
ich habe dir schon x-mal gesagt, dass... tysiąc razy już ci mówiłem, żebyś...
solch Wymowa taki
solch schönes Wetter! taka 〈co za〉 piękna pogoda!
Wetter Wymowa n pogoda f
schönes Wetter ładna pogoda
nasses Wetter słota f
nasskaltes Wetter dżdżysta i zimna pogoda
das Wetter hat sich gewendet zmieniła się pogoda
wie ist das Wetter? jaką mamy pogodę?
pot alle Wetter! co do licha 〈pioruna〉! (zdziwienie, zaskoczenie)
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
schon
przysłówek
Podobne hasła w języku niemieckim:
schon
przymiotnik, attr, predykatyw
schonen
czasownik
Słownik języka polskiego
Zobacz „schon” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich