rząd

Słownik polsko-angielski PWN

rząd1 m. POLIT government
rząd2 m. (ciąg, szereg) row; (kategoria) order
stać rzędem obok siebie to stand in a line
pięć razy z rzędu five times in a row

Translatica, kierunek polsko-angielski

rząd rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
order;
rank;
rule;
line;
tier;
row;
reign przenośne;
file;
regime;
control;
tack;
rząd rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
government matematyka;
row;
rank;
range;
order;
file;
cabinet;
series;
rule;
tier;
type;
line ang. amerykańska;
class;
category;
regiment;
caparison;
chain;
trappings;
bank;
grade matematyka, ang. amerykańska;
tack;
rząd Afganistanu rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → government of Afghanistan

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „rząd” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

rząd2 m polit Regierung f
rząd emigracyjny Exilregierung f
rząd federalny Bundesregierung f
reorganizacja rządu Regierungsumbildung f
zmiana rządu Regierungswechsel m
dzierżyć 〈sprawować〉 rządy das Regiment führen
obejmować rządy die Regierung antreten
objąć ster rządu die Macht übernehmen
zmieniać 〈zastępować〉 się u steru rządu (o władzy, partiach) sich in der Macht ablösen
rząd1 m Reihe f
w pierwszym rzędzie in der ersten Reihe
dwa miesiące z rzędu zwei Monate hintereinander

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

rząd czasownik;
Ordnung;
rząd rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Regierung;
Macht;
regieren;
Regiment;
Rektion językoznawstwo;
Ordnung;
Rangzahl;
rząd rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Reihe;
Rang;
Kabinett;
Ordnung;
Linie;
Geschirr;
Zeile;
Regierung;
Macht;
Klasse;

Słownik polsko-włoski PWN

rząd m
fila, riga f
rzędem in fila
dwa dni z rzędu due giorni di seguito
(kategoria) ordine m
polit governo m

Słownik polsko-rosyjski PWN

rząd (organ władzy) правительство
rządy
1 (władza) власть
2 (sprawowanie władzy) правление / управление
za rządów (czyichś) в правление / в период правления кого-н.
rząd (ciąg osób, przedmiotów) ряд
rzędem
1 (stanąć, ustawić się) в ряд
2 (iść, pójść itp.) один за другим
z rzędu (po kolei) подряд
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich