roślinność

Słownik polsko-angielski PWN

roślinność ż. flora, vegetation

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.

3240 Rzeki alpejskie i ich
roślinność
krzewiasta z Salix elaeagnos

3240 Alpine rivers and their ligneous
vegetation
with Salix elaeagnos
3240 Rzeki alpejskie i ich
roślinność
krzewiasta z Salix elaeagnos

3240 Alpine rivers and their ligneous
vegetation
with Salix elaeagnos

3240 Rzeki alpejskie i ich
roślinność
krzewiasta z Salix elaeagnos

3240 Alpine rivers and their ligneous
vegetation
with Salix elaeagnos
3240 Rzeki alpejskie i ich
roślinność
krzewiasta z Salix elaeagnos

3240 Alpine rivers and their ligneous
vegetation
with Salix elaeagnos

Rzeki alpejskie i ich
roślinność
krzewiasta z Salix elaeagnos

Alpine rivers and their ligneous
vegetation
with Salixelaeagnos
Rzeki alpejskie i ich
roślinność
krzewiasta z Salix elaeagnos

Alpine rivers and their ligneous
vegetation
with Salixelaeagnos


Słownik polsko-włoski PWN

roślinność f vegetazione f
Słownik języka polskiego
Zobacz „roślinność” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich