register
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
register
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
register
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Podobne hasła w języku polskim:
register
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
de-register

Słownik angielsko-polski PWN

register [ˈredʒɪstər Wymowa]
1 rz. rejestr; SZK dziennik
2 cz. pch. zgłaszać, rejestrować; (lokatora) meldować
registered letter list polecony
registered trademark zastrzeżony znak towarowy
3 cz. npch. zapisywać się; meldować się

Angielsko-polski słownik skrótów ekonomicznych PWN

R (reg., regd.):
a) (register) – rejestr, spis, wykaz; register cash – kasa fiskalna, rejestrująca; public registers – księgi metrykalne
b) (registered) – wpisany do rejestru, zarejestrowany; registered letter – list polecony; registered parcel – paczka wartościowa
regd. (registered) – wpisany do rejestru, zarejestrowany; registered letter – list polecony; registered parcel – paczka wartościowa
NRT:
a) (net register ton) – tona rejestrowa netto
b) (net register tonnage) – tonaż rejestrowy netto
R.:
a) (radio) – radio
b) (railway) – kolej żelazna
c) (ratio) – stosunek
d) (register) – rejestr, księga
e) (registered) – zarejestrowany
f) (report) – raport, sprawozdanie
GRT (Gross Register Tons) – tony rejestrowe brutto
LR, LRS (Lloyd’s Register of Shipping) – Rejestr Statków Loyda, powstał 1760, siedziba w Londynie
R.C.:
a) (registered capital) – nominalny kapitał akcyjny, kapitał zakładowy
b) (reimbursement credit) – kredyt rembursowy
c) (release clause) – akredytywa rembursowa, klauzula uwolnienia od zobowiązania
reg.:
a) (region) – zakres, obszar, okolica, okręg, strefa, dziedzina, obwód
b) (registered) – zarejestrowany, rejestrowy, zapisany
c) (regular) – regularny
Regs. (registered tonnage) – tonaż rejestrowy, pojemność rejestrowa
Reg.T.M. (registered trade mark) – zarejestrowany, zastrzeżony znak handlowy (towarowy)
R.M. (registered mail) – korespondencja polecona
T. Reg. (tons registered) – tony rejestrowe
Słownik języka polskiego
Zobacz „register” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich