radość

Słownik polsko-angielski PWN

radość ż. joy
z, ze przyim. from; (o powierzchni) off
z prawej strony (znajdować się) on the right; (zbliżać się) from the right
z przodu/tyłu at the front/back; (z określeniami czasu) from, of; (wskazuje na surowiec) of, from; (wskazuje na zbiór) of
któryś z nich one of them; (wskazuje na przyczynę) out of, from
z radości out of joy
z wyczerpania from exhaustion; (wskazuje na element całości) with
kawa z mlekiem coffee with milk

Słownik polsko-niemiecki PWN

radość f Freude f
radość życia Lebensfreude f
sprawić komuś czymś radość 〈przyjemność〉 j-m mit etw Freude bereiten
odczuwać radość Freude empfinden
płakać 〈skakać〉 z radości vor Freude weinen 〈springen〉
z
aus, von; mit
z domu aus dem Hause
z Warszawy aus 〈von〉 Warschau
z drzewa aus Holz
z wełny aus Wolle, wollen
z nami mit uns
z radością mit Freuden
z radości vor Freude
ze strachu vor Angst
(około) etwa; an
z tydzień etwa eine Woche
z 15 osób an (die) fünfzehn Personen
z reguły in der Regel
z widzenia dem Ansehen nach
z tego daraus, davon
płakać
weinen
płakać z radości 〈z bólu〉 vor Freude 〈vor Schmerz〉 weinen
(beczeć) laut weinen
posiadać besitzen, haben
posiadać tytuł einen Titel führen
nie posiadać się z radości vor Freude außer sich sein
skakać springen
skakać z radości vor Freude springen
sprawiać verursachen
sprawiać radość Freude bereiten
sprawiać wrażenie Eindruck machen
sprawiać komuś kłopoty j-m Kummer machen
uciecha f Freude f
co za uciecha 〈radość〉! welch eine Freude!
wyobrażać
vorstellen
(zobrazować) darstellen
wyobrażać coś sobie sich etw vorstellen
proszę sobie wyobrazić! stellen Sie sich vor!
wyobraź sobie moją radość 〈moje zdziwienie〉 denk’ dir meine Freude 〈Verwunderung〉
obraz wyobraża 〈przedstawia〉 młodzieńca das Bild stellt einen Jüngling dar
za
hinter
za szafą hinter dem Schrank
tuż za rogiem gleich um die Ecke
za granicą im Ausland
wyjechać za granicę ins Ausland fahren
(w zamian) für
za 2 zł für 2 Zloty
za pobraniem gegen Nachnahme
(kiedy) in
za 5 minut in fünf Minuten
od dziś za tydzień heute in acht Tagen
za nic um nichts
za mało zu wenig
za to dafür
co za ...? was für...?
co za radość! welch eine Freude!
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
radość
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
radość
czasownik, aspekt niedokonany
radość badawcza

Słownik polsko-włoski PWN

radość f gioia, allegria f
krzyczeć v
gridare, urlare
krzyczeć z radości urlare di gioia
sgridare, brontolare (na kogoś – qu)
niewiele
1. adv
poco
to niewiele è poco
niewiele trzeba, aby... ci vuole poco per...
(+ rzeczownik, odmienny)
niewiele radości poca gioia
niewiele osób poche persone
jest niewiele wart ha poco valore, non vale un gran che
(+ czasownik)niewiele rozumie capisce poco
2. pron pochi, poche persone
niewielu przyszło pochi sono venuti
objaw m (choroby) sintomo, segno m
objawy radości manifestazioni di gioia

Słownik polsko-rosyjski PWN

radość
1 радость
2 (pociecha) отрада / утешение

Słownik włosko-polski PWN

raso Wymowa
1. adj
gładki, równy
pełen
colmo raso pełny po brzegi
2. adv raso terra tuż nad ziemią
radere Wymowa
1. vt golić
2. radersi vr golić się
colmo [k Wymowa]
1. adj pełny
colmo raso pełny po brzegi
2. m szczyt

Materiały gramatyczne

staroś
starość nie radość
age is a heavy burden

Przysłowia

staroś
starość nie radość
age is a heavy burden
Słownik języka polskiego
Zobacz „radość” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich