rada
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
rada
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
rad
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
rad nierad
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
rada
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
rada
przymiotnik
rad
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
, Rad
 
Translatica, kierunek angielsko-polski
rada bezpieczeństwa
rzeczownik
Słownik języka polskiego
Zobacz „rada” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich