rada

Słownik polsko-angielski PWN

rada ż. advice; (zgromadzenie) council
dać radę coś zrobić to manage to do sth

Translatica, kierunek polsko-angielski

rada rzeczownik, rodzaj żeński;
advice;
council;
counsel książkowe, oficjalne;
board;
tip;
soviet;
hint;
help;
committee;
junta;

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „rada” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

rada f
Rat m
praktyczna rada 〈wskazówka〉 Tipp m
(porada) Ratschlag m
(organ) Rat m
rada nadzorcza Aufsichtsrat m
członek rady nadzorczej Aufsichtsrat m
Rada Narodowa Volksrat m
rada zakładowa Betriebsrat m
udzielić komuś praktycznej rady 〈wskazówki〉 j-m einen Tipp geben
usłuchać czyjejś rady sich an j-s Ratschlag halten
przejść z rady nadzorczej na fotel 〈pot stołek〉 dyrektorski vom Aufsichtsrat auf den Direktorsessel wechseln
dać sobie z kimś radę mit j-m fertig werden
bez tego 〈bez pieniędzy〉 nie da rady ohne dies 〈ohne Geld〉 kommt man einfach nicht aus

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

rada rzeczownik, rodzaj żeński;
Rat;
Ratschlag;
Tip;
Sowjet;
Tipp;
Hinweis;
Komitee;
Beirat;
Abhilfe;
rada przymiotnik;
Rat;
Beirat;
Rada Administracyjna rzeczownik, rodzaj żeński;

Słownik polsko-włoski PWN

rada f
consiglio m
przen dasz sobie radę? ce la fai?
nie dam rady non ci arrivo, non ce la faccio
(grupa osób) consiglio, collegio m
szkol rada pedagogiczna corpo docente
(posiedzenie) seduta f

Słownik polsko-rosyjski PWN

rada
1 (porada) совет
2 (wyjście) выход
3 (środek, sposób na coś) средство для чего-н.
za radą (w myśl czyjejś rady) по совету

Translatica, kierunek angielsko-polski

rada bezpieczeństwa rzeczownik; → council

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „rada” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik włosko-polski PWN

raso Wymowa
1. adj
gładki, równy
pełen
colmo raso pełny po brzegi
2. adv raso terra tuż nad ziemią
radere Wymowa
1. vt golić
2. radersi vr golić się
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich