rad

Słownik polsko-angielski PWN

rada ż. advice; (zgromadzenie) council
dać radę coś zrobić to manage to do sth

Translatica, kierunek polsko-angielski

rad rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
radium;
radian;
rad rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
rad;
radian;
rad przymiotnik;
glad celownik;
pleased;
happy;
glad of;
fain;

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „rad” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

rada f
Rat m
praktyczna rada 〈wskazówka〉 Tipp m
(porada) Ratschlag m
(organ) Rat m
rada nadzorcza Aufsichtsrat m
członek rady nadzorczej Aufsichtsrat m
Rada Narodowa Volksrat m
rada zakładowa Betriebsrat m
udzielić komuś praktycznej rady 〈wskazówki〉 j-m einen Tipp geben
usłuchać czyjejś rady sich an j-s Ratschlag halten
przejść z rady nadzorczej na fotel 〈pot stołek〉 dyrektorski vom Aufsichtsrat auf den Direktorsessel wechseln
dać sobie z kimś radę mit j-m fertig werden
bez tego 〈bez pieniędzy〉 nie da rady ohne dies 〈ohne Geld〉 kommt man einfach nicht aus

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

rad rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
rad medycyna, fizyka, radio;
Rad;
rad przymiotnik;
froh książkowe, oficjalne;
zufrieden;
erfreut;
gern książkowe, oficjalne;
rad awansów rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;

Słownik polsko-włoski PWN

rada f
consiglio m
przen dasz sobie radę? ce la fai?
nie dam rady non ci arrivo, non ce la faccio
(grupa osób) consiglio, collegio m
szkol rada pedagogiczna corpo docente
(posiedzenie) seduta f

Słownik polsko-rosyjski PWN

rada
1 (porada) совет
2 (wyjście) выход
3 (środek, sposób na coś) средство для чего-н.
za radą (w myśl czyjejś rady) по совету

Translatica, kierunek angielsko-polski

rad rzeczownik; → rad
Radłów rzeczownik; → radłowski
Radłówek rzeczownik; → radłówecki

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „rad” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik niemiecko-polski PWN

Rad Wymowa n koło n
mit dem Rad fahren jechać na rowerze 〈rowerem〉
sich aufs Rad setzen wsiąść na rower
Rad fahren* Wymowa jechać na rowerze
kannst du Rad fahren? (czy) umiesz jeździć na rowerze?

Translatica, kierunek niemiecko-polski

Rad rzeczownik, rodzaj nijaki;
koło techniczny;
rower;
kółko;
koło zębate budownictwo;
rowerek;
rad;
gwiazda sport;
rad rzeczownik;
koło techniczny;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich