racja
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
racja
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
racja bytu
racja stanu
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
racja
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
racja
rzeczownik, rodzaj żeński
racja!
zdanie

Materiały gramatyczne

I see now you were right and I was wrong.
Widzę teraz, że miałeś rację, a ja byłem w błędzie.

Słownik języka polskiego
Zobacz „racja” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich