psu na budę
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
zdać się psu na budę czasownik, aspekt dokonany;
für die Katz sein potoczne, nieoficjalne;

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich