przemoc

Słownik polsko-angielski PWN

przemoc ż. violence
przemocą by force
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
przemoc
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
przemoc domowa
przemoc i rozlew krwi

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „przemoc” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

używać gebrauchen, benutzen (czegoś etw, do czegoś zu 〈für〉 etw)
używać siły 〈przemocy〉 Gewalt anwenden
używać sobie (życia) flott leben
używać życia das Leben genießen, pot Lebeschön machen
wyrzekać się
verzichten (czegoś, kogoś etw, j-n)
wyrzekać się użycia siły 〈przemocy〉 auf Gewaltanwendung verzichten
(zrywać) sich lossagen (kogoś, czegoś von j-n, von etw)
młodzi ludzie wyrzekają się swoich mistrzów 〈tradycji〉 junge Leute sagen sich von ihren Meistern 〈Traditionen〉 los
(porzucać) wyrzekać się palenia 〈picia〉 dem Rauchen 〈dem Trunk〉 entsagen
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przemoc
rzeczownik, rodzaj żeński
Podobne hasła w języku polskim:
przemoc bita
przemoc centralna

Słownik polsko-włoski PWN

przemoc f violenza f
przemocą con la forza

Słownik polsko-rosyjski PWN

przemoc насилие
przemocą (gwałtem) насильно
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich