pouczenie

Słownik polsko-angielski PWN

pouczyć — pouczać cz. to admonish; (policjant) to caution

Translatica, kierunek polsko-angielski

pouczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
caution prawo, ang. brytyjska;
briefing;
advice;
teaching;
pouczy rzeczownik, rodzaj żeński, liczba mnoga; → caution
pouczyć czasownik, aspekt dokonany; zobacz też pouczać
instruct książkowe, oficjalne;
teach;
caution prawo;
advise książkowe, oficjalne;
edify;
inform;
educate;

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „pouczenie” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

pouczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Belehrung;
Anweisung ekonomia, internet;
Anleitung;
Merkblatt;
pouczenie prawne rzeczownik, rodzaj nijaki;
pouczyć czasownik, aspekt dokonany; zobacz też pouczać
belehren książkowe, oficjalne;
benachrichtigen książkowe, oficjalne;
anweisen;
lehren;

Słownik polsko-włoski PWN

pouczenie n
istruzione f
(upomnienie) ammonimento m
pouczyć, pouczać v
istruire (kogoś o czymś – qu su qc), informare (qu di qc)
pouczać wszystkich salire in cattedra
(upomnieć) ammonire (kogoś – qu)

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich