pomimo wszystko

Translatica, kierunek polsko-angielski

Translatica, kierunek polsko-niemiecki

pomimo wszystko przysłówek;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich