podczas gdy

Słownik polsko-angielski PWN

gdy spój. when
podczas gdy while; (w przeciwstawieniu) whereas
podczas przyim. książk. during
podczas gdy/kiedy (w czasie) while; (natomiast) whereas

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Kliknij, aby zobaczyć „podczas gdy” w Cytatach z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej

Słownik polsko-niemiecki PWN

gdy wenn; als
gdy przyjdzie, zapytam go wenn er kommt, frage ich ihn
zawsze gdy patrzę na nią... immer wenn ich sie ansehe...
gdy tylko sobald
podczas gdy während, indem
od czasu gdy seitdem
podczas während
podczas choroby während der Krankheit
podczas jazdy (w czasie ruchu pociągu itp.) während der Fahrt
podczas świąt während der Feiertage
podczas gdy... während, indem
podczas pracy nie palił (papierosów) während er arbeitete, rauchte er nicht

Słownik polsko-włoski PWN

podczas
1. praep durante (qc), nel corso (di qc)
podczas obiadu durante il pranzo
podczas wojny in tempo di guerra
podczas podróży lungo il viaggio
2. conj podczas gdy mentre, intanto che

Słownik polsko-rosyjski PWN

podczas во время
podczas gdy в то время как / между тем как / тогда как

Synonimy

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich