zadowolenie

Słownik polsko-włoski PWN

zadowolenie n soddisfazione f
zadowolony adj contento, soddisfatto (z czegoś – di qc)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich