wolność

Słownik polsko-włoski PWN

wolność f libertà f
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich