wolność
Słownik polsko-włoski PWN
wolność f libertà f
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich