wolność

Słownik polsko-włoski PWN

wolność f libertà f
puścić, puszczać v
(z rąk) mollare, lasciar cadere (coś – qc)
(pozwolić)puścić/szczać kogoś lasciar andare qu
wypuścić/szczać na wolność więźnia rilasciare un prigioniero
(w wyrażeniach)
puścić płytę mettere un disco
puścić/szczać wodę far scorerre l’acqua dal rubinetto
wypuścić/szczać korzenie mettere le radici
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich