wolne

Słownik polsko-włoski PWN

wolny adj
libero
wstęp wolny ingresso libero
mieć wolne fare vacanza
brak wolnych miejsc completo
(powolny) lento
(zwolniony) esente, libero (od czegoś – da qc)
miejsce n
posto, luogo m
miejsca stojące/siedzące posti in piedi/a sedere
(przy stole) capotavola m
miejsce urodzenia luogo di nascita
miejsce zamieszkania domicilio m
miejscami a tratti
(w lokalu, środkach komunikacji) posto m
czy to miejsce jest wolne? e libero il posto?
miejsce jest zarezerwowane/zajete il posto è prenotato/occupato
brak wolnych miejsc completo, tutto esaurito
(przestrzeń) posto, spazio m
zajmować zbyt dużo/mało miejsca occupare troppo/poco spazio
zrobić miejsce na coś fare posto per qc
nie ma miejsca non c’è il posto
(miejscowość) posto, sito m
(w klasyfikacji) posto m
zająć pierwsze miejsce classificarsi al primo posto, classificarsi primo
(cel)
przybyć na miejsce arrivare a destinazione
do tego miejsca fin lì
jesteśmy na miejscu! eccoci arrivati!
zobaczymy na miejscu vedremo sul posto
na miejsce! (do psa) va’a cuccia!
(w piśmie)w miejscu in sede
w miejsce kogoś in vece di qu
czas m
tempo m
czas trwania durata
czas letni/zimowy ora legale/solare
czas wolny tempo libero
10 minut przed czasem con 10 minuti di anticipo
od czasu do czasu di tanto in tanto, ogni tanto
do czasu aż... fino al momento in cui...
na jakiś czas per qualche tempo
po pewnym czasie dopo un po’
miło spędzać czas intrattenersi
przybyć o czasie arrivare in orario
przen najwyższy czas! era ora!
w tym czasie intanto, frattanto
gram tempo m
czas teraźniejszy/przeszły/przyszły tempo presente/passato/futuro
rzut m lancio, tiro m
sport rzut dyskiem/oszczepem lancio del disco/del giavelotto
(w piłce)rzut wolny/karny calcio m di punizione/di rigore
strzelec m tiratore m
wolny strzelec franco tiratore
(znak zodiaku)Strzelec Sagittario m
zawód m
mestiere m
wolny zawód libera professione
z zawodu di mestiere
(rozczarowanie) delusione f, disinganno m
sprawić komuś zawód deludere qu

Przysłowia

ostrożnie
wszystko można, byle (z wolna i) z ostrożna
slow and steady wins the race

Przydatne zwroty

I have no objection to your taking the day off
Nie mam nic przeciwko temu, żebyś wziął wolny dzień.

I have nothing against your taking the day off.
Zgadzam się, żebyś wziął wolny dzień.

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich